خبرهای ورزشی

اخبارکوتاه ازدنیای فوتبال

لوگو

لوگو

برخی رسانه ها افشاکرده اند که ریال مادرید درسال ۲۰۱۷ می خواست مسی را استخدام کند ، سران ریال مادریدبا پدرمسی نیزمذاکراه کرده بودند.
رسانه ها گزارش داده اند که باشگاه اتلاتیک مادرید به خاطرآنکه ممکن گریزمن برود به دنبال بوتونی بازی کن که دریکی از باشگاه ایتالیا بازی می کند شده است .
گزارش های وجود دارد که باشگاه پارسن ژرمن می خواهد کانته بازی کن چلسی را استخدام کند.
شمار از رسانه های ورزشی گزارش داده اند ریال مادرید و پارسن ژرمن به خاطرجذب آبی سویدن ، دروازه بان باشگاه روم باهم رقابت میکند.
مسی با امتیاز مزد سالانه یکصدمیلیون یورو قراردادش را با بارسلونا تمدید کرد.
کارشناسان ورزشگاه جدید چلسی که یک میلیارد یورو هزینه برداشته است به خاطرشکایت یکی از همسایه ها که گویا این ساختمان مانع آفتاب به منزل شده است متوقف گردید.
رافینیا ، بازی کن بارسلونا به صورت فرضی به انترمیلان رفت.

نظر بدهید