خبرهای داخلی

۱۴ هزار درخواست کننده افغان در انتظار دریافت ویزه امریکا هستند

روزنامه ستارز اند سترایپس مطلبی را در مورد ترجمانان افغان نشر کرده‌است.
روزنامه به زنده‌گی اجمل فقیری یکی از این ترجمانان توجه کرده و نوشته است او هفت سال به عنوان ترجمان نیروهای امریکایی در افغانستان کار کرده‌است.
فقیری به روزنامه گفته‌است، چند بار در جریان جنگ این نیروها با تندروان زخم برداشته و بنابرین باید مانند یک سرباز امریکایی به او نگریسته شود.
روزنامه نوشته‌است، ترجمانان مثل فقیری که به‌خاطر کار کردن با نیروهای امریکایی در کشور‌شان با خطر مواجه شده‌اند، حالا پروسه طولانی کسب تابعیت در امریکا را طی می‌کنند.
به نوشته روزنامه، هم اکنون ۱۴ هزار درخواست کننده افغان در انتظار دریافت ویزه امریکا هستند.
روزنامه نوشته‌است، از طریق برنامه مهاجرت ترجمانان افغان به امریکا تنها سه هزار و پنج‌صد تن که با امریکایی‌ها در افغانستان کار و همکاری کرده‌اند فرصت خواهند داشت تا به امریکا بروند.
اما به نوشته روزنامه، زمانی‌که این افراد به امریکا برسند در آنجا دچار فقر و تنگدستی خواهند شد.
در ادامه آمده‌است که با وصف تلاش‌های اداره‌های غیر دولتی اکثراً برای ترجمانان افغان در امریکا فرصت کاریابی فراهم نمی‌شود.

نظر بدهید