خبرهای داخلی

داکتر عبدالله : داعش در افغانستان پایگاه مردمی ندارد

داکترعبدالله عبدالله رئیس اجرائیه در نشست شورای وزیران گفت که گروه های هراس افگن چون داعش ازجمله گروه های منفور شده اند که دربین مردم دیگر جا نخواهند داشت .
داکترعبدالله عبدالله ریئس اجرائیه دراین نشست یاد اور شد گروه داعش از زمان ظهوردر مناطق شرقی کشور همیشه با شکست مواجه بوده است .
رئیس اجرایئه افزود که گروه داعش که که شماری از اعضای گروه طالبان با انها یکجا شده است فعالیت های هراس افگنی اش را در کشورگسترش داده اما از سوی نیروهای امنیتی کشور با شکست ومواجه شده اند وبدون شک این گروه منفور ودیگرگروه های تروریستی در بین مردم جا نخواهند داشت .
رئیس اجرائیه میگویداکنون که این بازی ( ایجاد گروه داعش ) از کجاشروع شده ازکدام راه امده است موضوع است که کاملا روشن است.
او میگوید این گروه دشمن بشریت است ودر افغانستان جایگاه مردمی ندارد.
پس ازانکه گروه داعش درسوریه وعراق شکست خورد و افراد وابسته به ان به کشور های دیگر به شمول افغانستان متواری شدند، افغانستان نیزاز جمله کشور های است که با تهدید حضور روز افزون داعش روبرو است .
کشورهای همسایه و منطقه از حضور و فعالیت گروه داعش درافغانستان اظهار نگرانی کرده اند .
روسیه از جمله کشورهای است که از حضورداعش درافغانستان به شدت ابراز نگرانی کرده و غرض مقابله با تهدید های ناشی از داعش با گروه طالبان رابطه برقرار نموده حتا حرف های از کمک های تسلیحاتی روسیه با طالبان به گوش میرسد تا انها را اماده مقابله با داعش سازد بخاطر جلوگیری از ورود داعش درکشورهای اسیایی ، مورد حمایت قرار داد و با انان وارد گفتگو شد که این حرکت روسیه مورد انتقاد دولت افغانستان و امریکا شد اما مقامات روسیه باربار این ادعا را رد کرده است
از سوی دیگرشماری از کارشناسان تا کید بران دارند که حامل حضور فعالیت های گروه داعش درافغانستان گروه طالبان درهمکاری طالبان پاکستانی وکمک مالی وتخنیکی سازمان استخبارات پاکستان میباشد .
به گفته انان گروه های هراس افگن پاکستان که بنام گروه داعش درافغانستان فعالیت دارند ودرمناطق شرقی افغانستان پایگاه ایجادکرده اند تلاش دارند تا برخی مناطق کشور را بی ثبات ونا امن بسازند وزمینه فعالیت های هراس افگنی را گسترش دهند .
پیش از این نیز برخی کارشناسان افغان گفته بودند که گروه تروریستی داعش در افغانستان حضور ندارد و جایگاهی نیز بین مردم این کشور ندارد، بلکه افراد وابسته با سازماندهی خارجی ها در این کشور تحت عنوان داعش فعالیت می‌کنند.
این درحالیست که رحمت‌الله نبیل رئیس سابق امنیت ملی کشور گفته است که گروه تروریستی داعش در افغانستان ارتباطی با تروریست‌ها در عراق و سوریه ندارد.
اوگفته که برخی از سیاستمداران، حضور گروه تروریستی داعش در افغانستان را بزرگنمایی کردند و به کشورهای همسایه هشدار دادند که این گروه تروریستی امنیت آنها را تهدید می‌کند.
به گفته نبیل، این موضوع سبب شد که برخی از کشورها به جای حمایت از نیروهای امنیتی افغان از گروه طالبان برای مبارزه با داعش در افغانستان حمایت کنند.
وزارت دفاع ملی کشور نیزباربار گفته است که گروه تروریستی داعش در افغانستان شکست خورده است و توانایی ایجاد مراکزی مانند سوریه و عراق را ندارند .

نظر بدهید