خبرهای داخلی

ادامه حمله های مرگبار نیروهای ویژه افغان برمواضع داعشیان درننگرهار

بیست وسه عضو گروه داعش درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه در ننگرهارکشته شدند.
این هراس افگنان ازشب گذشته دربخش هایی از ننگرهارآماج حمله های زمینی و هوایی قرارگرفتند.
یک فرمانده قول اردوی سیلاب درشرق کشوربه آژانس باخترگفت که درتازه ترین حمله ها بیست وسه داعشی کشته شدند .
اوگفت این داعشیان درمواضع شان در بخش هایی ازننگرهار به ویژه ولسوالی های ده بالا ، اچین ، کوت و رودات آماج قرارگرفتند.
به اساس گزارش ها دراین حمله های هوایی وزمینی چندین مرکز ومخفیگاه داعشیان با همه سازوبرگ جنگی آن ویران شده است.
مقامات نظامی می گویند که هراس افگنان ازنوار دیورند وبا حمایت مستقیم سازمان استخبارات پاکستان به افغانستان می آیند و دست به حمله های هراس افگنانه می زنند.
یک خبردیگر حاکیست که ماموران امنیتی بامداد امروز چهار ماین را از راه های پررفت وآمد ننگرهار کشف و خنثی کردند.
خبردیگر می رساند که نظامیان درولایت ننگرهار موفق به کشف دو انبارجنگ افزار شد.
ازاین انبار ها که در مخفیگاه های هراس افگنان درولسوالی های بتی کوت نگهداری می شدچندین جنگ افزارسبک وسنگین به دست آمده است

نظر بدهید