خبرهای داخلی

کمیتۀ گزینش: عضو جدید کمیسیون انتخابات به زودی معرفی خواهد شد

جاوید رشیدی رئیس کمیتۀ گزینش روزگذشته در یک نشست خبری تاکید نمود و گفت، عضو جدید کمیسیون مستقل انتخابات به زودی معرفی خواهد شد.
رشیدی همچنان گفت، از میان ۸۸ تن از افراد که از بخش دارالانشای کمیتۀ گزینش برای عضویت در کمیسیون انتخابات فورم گرفته بودند، تاکنون ۵۷ متقاضی عضویت در این کمیسیون، فورم هایشان را به دارلاانشای کمیتۀ گزینش سپرده که به زودی از میان این ۵۷ تن، سه نامزد واجد شرایط به ریاست جمهوری معرفی خواهند شد.
رئیس کمیتۀ گزینش در پیوند به غیر قانونی خواندن ادامه کار این کمیته از سوی کارشناسان گفت، “ادامه کار این کمیته مطابق با روحیه قانون انتخابات غیر قانونی نیست، بل در شرایط کنونی لازم است که آنان برای شکستن بن بست بوجود آمده و برگزاری انتخابات به موقع، فعالیت کنند.
اما شماری از کارشناسان امور ادامه کار کمیتۀ گزینش را غیر قانون خوانده تاکید میکنند که عضو جدید کمیسیون انتخابات مطابق به قانون باید از میان اعضای پیشین کمیتۀ گزینش به ریاست جمهوری معرفی شود.
برنا صالحی آگاه امور انتخاباتی در پیوند به ادامه کار کمیتۀ گزینش و معرفی افراد جدید برای عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات به آژانس باختر گفت که حکومت افغانستان به فکر برهم زنی روند انتخابات و اعمال نفوذ در کمیسیون انتخابات می باشد.
وی میگوید اگر حکومت میخواست انتخابات به موقع، شفاف و بی طرف برگزار کند، نیاز نبود تا به ادامه کار غیرقانونی کمیتۀ گزینش تاکید میکرد، بل عضو جدید کمیسیون انتخابات مطابق به قانون انتخابات باید از میان افراد که قبلاٌ توسط کمیتۀ گزینش معرفی شده بودند، انتخاب و به کمیسیون معرفی می کرد.
باید گفت که نجیب الله احمدزی، رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات حدود چهار ماه پیش ازسوی رئیس جمهوری برکنار شد و بربنیاد قانون انتخابات بایددر ظرف دو هفته شخص دیگری به عنوان عضو جدید کمیسیون انتخابات معرفی میشد که تاکنون این کار انجام نشده است.

نظر بدهید