خبرهای داخلی

بازداشت گروه اختطافچی در شهر کابل

اداره امنیت ملی یک گروه چهار نفری آدم ربایان را از مربوطات شهر کابل بازداشت نمود.
دفتر مطبوعاتی اداره امنیت ملی خبر داد،اداره امنیت ملی مخفیگاه این آدم ربایان را در ساحه ناحیه ۱۳ شهر کابل تثبیت و دو فرد اختطاف شده را از چنگ رباینده گان آزاد ساخت.
شبکه یاد شده که مصروف اختطاف اشخاص سرمایه دار در شهر کابل بودند اخیراً دو نفر را به نام های عبدالقادر و رحمت الله از مربوطات ناحیه ۱۳ شهر کابل اختطاف نموده بودند .
بازداشت شده گان شامل سیدخلیل مشهور به رئیس خلیل سرباند گروه اختطافچی ، غریب الله ، خوشحال و سید حسین اعضای شبکه متذکره معترف اند که افراد یادشده را به هدف بدست آوردن پول اختطاف و جهت پنهان نمودن، آنها را در یک مخفیگاه به مدت ده روز نگهداری نموده اند.
این در حالیست که گروه های تروریستی به منظور رسیدن به اهداف خویش در موارد متعددی با مجرمین شبکه های جرایم سازمان یافته فعالیت های مشترک داشته اند.

نظر بدهید