آلبوم تصاویر خبرهای داخلی

ساختمان‌های جدید رادیو تلیویزیون ملی پنجشیر و پروان افتتاح و به بهره‌برداری سپرده شد

 

ساختمان های جدید رادیو تلویزیون ملی پنجشیر و پروان از سوی رهبری و رئیس عمومی رادیو تلویزیون ملی به بهره‌برداری سپرده شد.
هم‌زمان با آن رئیس عمومی رادیو تلویزیون ملی وعده‌ی تجهیز بیشتر و ارائه‌ی برنامه‌های خوب، جالب و دیدنی را برای بیننده‌گان ولایات متذکره سپرد.
تمعیر جدید اداری و استدیو های رادیو تلویزیون ملی پنجشیر که به هزینه بیشتر از هفده میلیون افغانی از بودیجه انکشافی ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی در دو طبقه به‌طور پخته و اساسی اعمار شده است از سوی رهبری این ریاست افتتاح و به بهره‌برداری سپرده شد.
محمد زرین انځور رئیس عمومی رادیو تلویزیون ملی رسانه ملی را مطعلق به تمامی ملت خوانده گفت: استدیوهای این مرکز با مدرن‌ترین وسایل تخنیکی روز تجهیز گردیده است.
در همین‌حال آقای انځور و رهبری ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی تعمیر اداری و استدیو‌های رادیو تلویزیون ملی پروان را نیز افتتاح نموده و به بهره‌برداری سپردند. این تعمیر به هزینه بیست و چهار میلیون افغانی از بودیجه انکشافی ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی در یک طبقه به شکل معیاری اعمار گردیده است، که داری بیست اتاق، استدیوها و تالار کنفرانس میباشد، که استدیوهای آن با وسایل مدرن تخنیکی تجهیز گردیده است.
آقای انځور در سخنرانی که به‌این مناسبت در تالار رادیو تلویزیون ملی پروان داشت گفت:
“خوش‌بختانه ما در این سال های اخیر تلویزیون‌های شخصی زیادی داریم ولی ارزش تلویزیون ملی هم در مرکز و هم در ولایات از اهمیت خاص برخوردار است.”
والیان پنجشیر و پروان ضمن قدردانی از توجه و تلاش رهبری و کارمندان ریاست رادیو تلویزیون ملی، جهت عرضه خدمات رسانه‌ئی و ترویج فرهنگ افغانی از نشرات همه‌جانبه و معیاری رادیو تلویزیون ملی قدردانی نمودند.
در اخیر محفل مسئولان و کارمندانی که در تطبیق این پرژه‌ها تلاش نموده و از خود کارائی نشان داده بودند، از سوی رهبری رادیو تلویزیون ملی و والیان پنجشیر و پروان تقدیر گردیدند.

نظر بدهید