صحت

گشایش بخش مراقبت های ویژه سرویس جراحی بیمارستان مرکزی هرات

سرویس پنج بستر ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﻫﺎﻱ ویژه ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺟﺮاﺣﻲ شفاخانه حوزوی هرات روز ګذشته گشایش یافت.
این ﺑﺨﺶ باهزینه پنجاه هزار دالر امریکایی به حمایت مالی اﻓﺮاﺩ ﺧﻴﺮ، اﺩاﺭﻩ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﺯﻭﻱ و همکاری باظرفیت پنج بستر ایجاد گردید .
بعدازین مریضان عاجل بعد از عملیات ۲۴ساعت درین بخش تحت مراقبت های ویژه قرار میگیرند

نظر بدهید