خبرهای خارجی

سال ۲۰۱۸ تغییری در موضع اتمی کوریای شمالی ایجاد نخواهد شد

خبرگزاری کوریای شمالی، حکومت این کشور را شکست ناپذیر و مسئولیت پذیر عنوان کرد و گفت در سال ۲۰۱۸ هیچ تغییری در موضع اتمی این کشور ایجاد نخواهد شد.
به گزارش ایرنا خبرگزاری رسمی کوریای شمالی امروز در گزارشی با عنوان ‘هیچ نیرویی نمی تواند بر استقلال و عدالت غلبه کند’ نوشت: انتظار نداشته نباشید هیچگونه تغییری در سیاست کوریای شمالی در سال جدید ایجاد شود این کشور به عنوان یک قدرت شکست ناپذیر، تحت تاثیر قرار نمی گیرد و هیچ فشاری نمی تواند آن را خرد کند.
کوریای شمالی که بر اساس قطعنامه های سازمان ملل از توسعه تکنالوژی راکت های اتمی و بالستیک منع شده است در ماه های اخیر چندین بار پرتاب های آزمایشی راکتی انجام داده است.
از هنگامیکه کوریای شمالی در ماه اکتبر سال ۲۰۰۶ در ‘پونگه ری’ در شمال شرق کوریای شمالی اولین آزمایش اتمی خود را انجام داد، ۱۱ سال می گذرد.
این کشور تا کنون ۷ بار دست به آزمایش اتمی زده است و آخرین آزمایش اتمی این کشور هم به تاریخ ۱ ماه قوس سال جاری صورت گرفت.
کوریای جنوبی مدعی است که پرتاب مکرر راکت های بالستیک و آزمایش های اتمی کوریای شمالی باعث شده تا سئول برای تامین امنیت خود، سیستم راکتی خود را تقویت کند.
در مقابل کوریای شمالی نیز همسایه جنوبی خود را متهم می کند که با کشیدن آمریکا به شبه جزیره کوریا و برگزاری رزمایش مشترک با واشنگتن، بر ناامنی منطقه دامن می زند.

نظر بدهید