خبرهای خارجی

محمود عباس فیصله سازمان ملل متحد را پیروزی فلسطینیان خواند

محمود عباس رئیس اداره فلسطینی این رای گیری مجمع عمومی سازمان ملل‌متحد را پیروزی برای فلسطین خوانده‌است.
اما صدراعظم اسرائیل این فیصله مجمع عمومی سازمان ملل متحد را رد کرد و از رئیس جمهور دونالد ترمپ به خاطر موقف “صریح اش” ابراز امتنان کرد.
پیش از رای دهی نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد گفت، کشورش هرگز از بیت‌المقدس بیرون نمی‌شود.
دانی دانان در این نشست گفت، قطعنامه اسامبلی عمومی هرگز ما را از بیت المقدس خارجی نخواهد ساخت.
اما مسوده مشابه در نشست روز دوشنبه گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد از سوی امریکا ویتو شد.
با آن که، متباقی ۱۴ عضو شورای امنیت به آن رأی موافق دادند.

نظر بدهید