خبرهای داخلی فرهنگ و هنر

سمینار بین المللی علمی تحقیقاتی راه ابریشم و افغانستان برگزار شد

سیمینار بین الملی علمی تحقیقاتی زیر عنوان “راه ابریشم و افغانستان”  صبح امروز سه شنبه ۲۸ قوس ۹۶ در تالار رادیو تلویزیون ملی افغانستان با حضور سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، مشاور ارشد رییس جمهور در امور فرهنگی، رییس دانشکده زمین شناسی دانشگاه کابل و استاتید دانشگاه ها برگزار شد.

در این مراسم پیام های رییس جمهور و رییس اجرایی توسط نمایندگان آنها  خوانده شد.
در این سیمینار گذشته تاریخی راه ابریشم؛ ویژگی و موقعیت مکانی راه ابریشم و اهمیت اقتصادی و فرهنگی آن برای افغانستان، نقش موثر این راه در توسعه و ترقی کشورهایی که در مسیر آن قرار دارند، مورد بررسی و تبیین قرار گرفت.
افغانستان با توجه به اشتراکات فرهنگی که با بسیاری از کشورهای حوزه راه ابریشم دارد و با توجه به موقعیت ویژه جغرافیایی اش، می بایست نقش برجسته ای در احیای این شبکه ی ارتباطی داشته باشد.