خبرهای داخلی فرهنگ و هنر

معین امورنشرات: اگرقانون کاپی رایت رعایت گردد ، فضا برای فرصت طلبان و سارقان ادبی محدود می گردد

فاضل سنچارکی معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز دریک نشست خبری مشترک با رئیس انتشارات عازم و رئیس اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان گفت که اگرقانون کاپی رایت رعایت گردد ، فضا برای فرصت طلبان و سارقان ادبی محدود می گردد.
اوهمچنان درین نشست خبری از موسسه انتشارات عازم خواست که دروازه مطبعه خودراباز کرده کارطبع ونشر خود را ادامه دهد.
موسسه انتشارات عازم پس از آنکه نسخۀ پی ،دی ،اف کتاب سیاست افغانستان ، روایتی از درون داکتررنگین دادفرسپنتا به شکل غیر قانونی ازطریق شبکه های اجتماعی نشرشده به رسم اعتراض فعالیت نشراتی خود را متوقف کرد .
فاضل سنچارکی دراین نشست با صراحت مطرح ساخت که سرقت ادبی ، فرهنگی و دست درازی به آثارادبی دیگران غیراخلاقی ، و با سرشت و اخلاق انسان درتضاد می باشد.
معین امورنشرات با اشاره به برخی کاستی ها درقانون کاپی رایت گفت : این قانون نیازبه بازنگری جدی دارد .
اوعلرغم آنکه برپیگیری این موضوع ازمجاری حکومتی تاکید کرد ، کارموسسه انتشارات عازم را درعرصه چاپ ، ترجمه و نشرآثارادبی موثرتوصیف کرد و ازمسولان این نهاد خواست تا امورمربوط را ازسرگیرد.
همچنان در این نشست فهیم دشتی رئیس اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان نیز صحبت کرد و گفت که یکی از موضوعاتی که صنعت چاپ را صدمه می زند نقص قانون کاپی رایت است که نمونه آن کاپی برداشتن کتاب داکتر رنگین دادفر سپنتا میباشد که از سوی شماری از اشخاص کاپی شده و نسخه برقی آن به شکل غیر قانونی در رسانه های اجتماعی گذشته شده است .
او افزود ، باید قانون کاپی رایت بازنگری شود تا مواردیکه مبهم و مشکل دارد تعدیل شود.
بعداً داکتر اجمل عازم رئیس انتشارات عازم صحبت کرد و گفت که انتشارات عازم یک مرکز بزرگ بوده و توانسته آثاری را در بخش های طبی، ژورنالیزم، سیاست و سایر عرصه ها چاپ ونشر کند.
او گفت که کتاب “سیاست افغانستان، روایتی از درون” که اثر داکتر رنگین داد فر سپنتا میباشد در این مرکز چاپ و نشر شد اما پس از نشر آن نسخه برقی آن ازسوی بعضی اشخاص در رسانه های اجتماعی گذاشته شده است و ما بخاطر این سرقت ادبی مدت ۱۰ روز میشود که به رسم اعتراض این مرکز چاپ را مسدود کرده ایم.
وی در رابطه به درخواست معین امور نشرات بخاطر دوباره باز شدن این مرکز گفت که امروز انتشارات عازم فعالیت طبع نشر را از سر میگیرد.