آلبوم تصاویر خبرهای داخلی فرهنگ و هنر

تجلیل از روز جهانی هنر

هنربه مفهوم بقا و حیات است
سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید هنر معنی مبارزه را افاده میکند و مبارزه ازطریق هنر به مفهوم بقا و حیات است .
وزارت اطلاعات فرهنگ و شورای عالی هنر امروز با راه اندازی جشنواره هنر از روز جهانی هنر تجلیل نمودند .
دراین محفل پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگی و سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ روی نقش هنر و هنرمند در زنده‌گی اجتماعی صحبت کرده و گفت هنری که از بخش‌های زنده‌گی انسانی است و باید با هنر زیست و اگر بدون هنر زیست نمایم ما به مشقت‌ها و معضلات گوناگون مواجه می‌شویم.
باوری افزود ما دو نوع مبارزه را درمسیرهنر می‌بینیم، یکی مبارزه در وجود خود و دیگر مبارزه دربیرون خود آنچه که مبارزه دروجود خود می‌بینیم این است که خود ما درک می‌کنیم که چه هستیم و چه توانایی داریم و مبارزه با بیرون خود جهت‌ها و سمت‌ها را دربر می‌گیرد.
موصوف علاوه کرد، حکومت و ادارات مربوط به دولت مکلفیت دارند که سهولت‌های را برای پیشرفت هنردرعرصه های مختلف مساعد سازند که یکی از این طریقه‌ها تشویق، ترغیب وتبلیغ برای هنراست.
بعدأ پیام داکترعبدالله عبدالله ریس اجرائیه توسط الحاج عبدالرحمان شفق به خوانش گرفته شد که درآن گفته شده افغانستان با تاریخ طولانی اش تمدن‌ها و فرهنگ‌های گوناگون جهان نقش آفرینی کرده است به همین خاطرمحل تلاقی تمدن‌ها و فرهنگ‌های مختلف واقع شده است همه میدانیم که از اثر تداوم جنگ‌های چند دهه اخیر وافراط‌‌گرایی‌های دینی‌بخشی هنردرافغانستان همانند عرصه‌های دیگر آسیب جدی دیده و به حاشیه کشیده شده بود و با این همه این حقیقت را نمی‌توان انکار کرد که هنردرسال های پسین رشد چشمگیری داشته است و باید درجهت بهبود و میعاری ساختن آن اندیشید.
اهمیت هنردراین است که انسان هنرمند از راه هنر ایجاد زیبایی میکند و انسان را از کسل بودن بیرون می کند.
همچنان در پیام دانشگاه کابل که از سوی فضل احد احدی خوانده شد، آمده است که هنردرافغانستان فراز و نشیب‌های زیادی را شاهد بوده است و جبرزمان هنرمندان متحد مارا به صورت گلچین از آبادی‌ها کوچانیده ودیوارهای هستی‌شان را ویران کرد و تازیانه بیداد زمان پیگرآنهارا نشانه گرفت تا به دیار نیستی ره‌سپار شوند، بجا میدانم که دراین روز فرخنده از هنرو هنرمند به نیکویی یاد شود .
سپس تیمورشاه حکیمیار عضور شورای عالی هنر نیز صحبت کرد و خواهان همکاری‌های بیشتر برای هنرمندان شد .
درحاشیه این محفل نمایشگاه هنری توسط سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ افتتاح شد و دراخیربرای شماری از هنرمندان لوح تقدیر و تندیس اهدا شد.