اقتصادی

نورستان، محل مناسب برای سرمایه گذاری دربخش توریزم

شاهراه نورستان، اکنون از شمار مصون ترین راه های مواصلاتی در کشور است.
به اساس معلومات مرکز اطلاعات ورسانه ها به آژانس باختر، حافظ عبدالقیوم والی نورستان که روزګذشته در یک کنفرانس خبری در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت، از دست آوردهای سه سال اخیر این ولایت سخن می زد، افزود: درجریان سه سال اخیر، ۱۵۰ کیلومتر سرک روستایی در نورستان ساخته شده و پروژه احداث سرک ولسوالی مندول این ولایت که ۴۴ کیلومتر طول دارد، تایکسال دیگر تکمیل خواهد شد.
وی گفت کار برخی ساختمان های ادارات دولتی در نورستان تکمیل و کار شماری دیگر از ادارات در حال جریان است.
والی نورستان از تاجران ملی وسرمایه گذاران خارجی خواستار سرمایه گذاری برای استفاده از طبیعت زیبای این ولایت به هدف جلب توریزم شد. او از شهروندان کشور نیز در خواست کرد که بدون داشتن دغدغه امنیتی به این ولایت سفر کنند تا از جاذبه های طبیعی وهوای گوارای آن لذت ببرند.
والی نورستان شایعات مبنی بر حضور وفعالیت داعش در این ولایت را به شدت رد کرد و گفت: درحال حاضر حتی یک فرد از این گروه در نورستان فعالیت ندارد.
او در همین حال افزود که علمای نورستان برضد این گروه فتوا صادر کرده اند.
اما او گفت که پاکستان مانند گذشته از طالبان به هدف فعالیت های تخریبی در این ولایت، پشتیبانی می کند.
حافط عبدالقیوم افزود که مکاتب در نورستان فعال است ودختران وپسران بدون کدام مشکل به دروس شان ادامه می دهند. او وضعیت خدمات صحی در نورستان را خوب توصیف کرد وگفت شفاخانه ها وکلینک ها خدمات صحی را در مرکز و ولسوالی های این ولایت عرضه می کنند.
والی نورستان علاوه کرد که ده ها تن از قابله ها دوره آموزشی قابلگی را تکمیل کرده اند وده هاتن دیگر در حال آموزش اند.
او تأکید کرد که نورستان عاری از کشت کوکنار است وهیچ معتادی در این ولایت وجود ندارد