خبرهای خارجی

صدراعظم لبنان استعفای خود را پس گرفت

سعد حریری در هنگام استعفای ناگهانی با انتقاد از گروه حزب‌الله لبنان و “دخالت ایران” در منطقه شرق میانه گفته بود که چون احساس امنیت جانی نمی‌کند به کشورش بازنخواهد گشت.
سعد حریری، صدراعظم لبنان در جلسه کابینه این کشور استعفای خود را پس گرفته و کابینه ائتلافی او تصویب کرده که لبنان از درگیری در سایر کشورها دور بماند.
گروه حزب‌الله که مورد حمایت ایران است و اعضایش در جنگ داخلی سوریه دخالت داشتند از جمله گروه‌های حاضر در کابینه ائتلافی لبنان است.
حریری روز چهارم نوامبر در ریاض، پایتخت عربستان ضمن انتقاد از حکومت ایران و گروه حزب‌الله لبنان، استعفا کرده بود. او گفت چون احساس امنیت جانی نمی‌کند به کشورش بازنخواهد گشت. اما سرانجام دو هفته پیش به لبنان باز گشت.