خبرهای داخلی

حضور گسترده تروریستان داخلی و خارجی در شمال کشور

در حالیکه وضعیت امنیتی صفحات شمال با گذشت هر روز شکننده تر میشود مسوولان امنیتی در شمال از حضور گسترده گروه های تروریستان در این بخش از کشور سخن میگوید.
جنرال بابه جان قوماندان زون ۷۰۷ پامیر گفته است که در حوزه شمال کشور هشت هزار هراس افگن فعالیت دارند که نزدیک به یکهزار آنان را تروریستان خارجی تشکیل میدهد.
این مقام بلند پایه امنیتی میگوید که حدود هشت هزار هراس افگن به شمول یکهزار شهروند خارجی در ولایت های فاریاب، سرپل و جوزجان به ضد دولت فعالیت های هراس افگنانه را انجام میدهند .
این گفته های در حالی بیان میشود که باشنده گان ولایت های سرپل و جوزجان از حضور افراد مسلح سخن میگویند که شهروندان خارجی و بنام داعش فعالیت دارند.
خرابی وضعیت امنیتی شمال کشور زمینه انتقال سیستماتیک بسیاری از گروه های تروریستی را از پاکستان به افغانستان مساعد ساخته در حال حاضر پسر جمعه نمنگانی ، سردسته مقتول جنبش اسلامی ازبکستان با صدها تن از افرادش در کوهستانات و صیاد سرپل جابجا شده اند و تهدید های جدی را علیه ثبات افغانستان سبب شده اند
در بدخشان نیز حضور تروریستان خارجی گسترده است.
جنرال بابه جان قوماندان پولیس زون ۷۰۷ میگوید که به زودی عملیات علیه هراس افگنان در شمال افغانستان آغاز خواهد شد.
او از این عملیات به نام عملیات خالد ۹۶ یاد کرد که مناطق نامن را در ولایات جوزجان، سرپل و فاریاب تحت پوشش قرار خواهند داد.
اما نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت امور داخله در رابطه به حضوروشماردقیق هراس افگنان در شمال کشور گفت: ما تا حال کدام ارقام مشخص از موجودیت تروریستان و هراس افگنان در کشور نداریم اما به خاطر نابودی این تروریستان رهبری وزارت امور داخله یک سلسه برنامه های مشخص عملیاتی را روی دست گرفته است.
رحیمی افزود: عملیات های نظامی، تصفیوی، محاربوی نیروهای امنیتی با آنکه در چوکات عملیات محاربوی خالد ۹۶ اجرا میگردد اما روزمره، هفته وار و ماه وار این عملیات بشکل جدی و تدابیر خاص انجام میگردد و این عملیات ها متفاوت تر نسبت به سال های گذشته است. در مناطق ناامن بیشتر اجرا میگردد و امید این عملیات ها نتایج خوبی نسبت به سالهای قبل در قبال داشته باشد .
او گفت به هیچ یک هراس افگن (چه گروه های طالبان داخلی و تروریستان خارجی) اجازه داده نمی شود تا پناه گاه امن در افغانستان داشته باشند.