خبرهای داخلی

آلودگی هوا به یک معضل جدی در کابل وسایر شهرهای بزرگ افغانستان

در حالیکه با گذشت هر روز سردی هوا در کشور بیشتر میگردداستفاده از وسایل گرم کننده ومواد محروقاتی بی کیفیت برالودگی هوا در این فصل افزود میشود.
دراین فصل سال اکثر خانواده ها جهت تسکین منازل شان از زغال سنگ استفاده میکنند وقرار تحقیقات که صورت گرفته نشان میدهد که زغال سنگ نسبت به چوب وبوره اره آلوده کننده تراست .
فریده خانمی که باشنده کارته نو ومادر چهار فرزند است می گوید تمامی اعضای خانواده به نوبه به امراض طرق تنفسی مبتلا وبستری شده اند.
فریده میگوید با وجود آنکه خیلی محتاط صحت فرزندانش است اما هوا چنان آلوده است که که نمیشود از آن فرار کرد.
داکترسید کبیر امیری می گوید کثافت هوا که مقدار زیاد کاربن را در خود دارد سبب آفات تنفسی وامراض قلبی میشود.
داکتر امیری استفاده از زغال سنگ را در تسخین منازل وگشت وگذار وسایط فرسوده واستفاده از تیل های غیر معیاری را در وسایط علت عمده آلوده گی هوا دانسته میگوید باید اداره حفظ محیط زیست وسایر ادارات مرتبط برنامه های جامع وعملی را در زمینه اتخاذ کند.
داکتر امیری همچنان به خانواده توصیه میکند که به منظور تدابیر پیش گیرانه در بازار و بیرون از منزل در صورت امکان هموطنان بایداز ماسک استفاده کنند.
انجینرغلام محمد ملکیار معین مسلکی اداره حفظ محیط زیست در رابطه به برنامه های این نهاد در عرصه جلوگیری از آلودگی هوا گفت که در این اواخر کمیسون به اشتراک تمامی ادارات ونهادهای موجود در کابل تحت ریاست داکتر عبدالله عبدالله به فعالیت آغاز کرده است ودر آخرین جلسه این کمیسیون فیصله بر آن شد که تمامی ادارات ونهادهای که درشهر کابل فعالیت دارند به شمول قطعات نظامی از مواد سوخت پاک یعنی برق یا گاز استفاده کنند.
وآنعده دستگاه های که بصورت عاجل نمیتوانند مواد سوختی شانرا به گاز تبدیل کنند باید فلتر های مخصوص را نصب کنند تا از آلودگی بیشتر محیط زیست جلوگیری شود.
وی افزود از تمامی ادارت ،نهادها وشاروالی کابل تقاضا به عمل آمد که برنامه های محیط زیستی را سرعت ببخشند.
داکتر ادریس توخی رئیس صحت محیطی ومحیط زیست شاروالی می گوید:
شاروالی کابل برنامه های متعدد را جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست رویدست دارد چنانچه تبدیل دستگاه های مواد سوخت حمام ها ،سقاوه ها ،کلچه پزی ها وهوتل ها از ناپاک به پاک به شدت جریان دارد ودر سراسر شهر کابل صرف پنجصد دستگاه مواد سوخت ناپاک سقاوه ویکصدحمام هنوزبه گازی تبدیل نشده که آنهم در حمام ها از جانب اداره حفظ محیط زیست فلتر نصب گردیده کاردراین راستا جریان دارد وبزودی در تمام سقاوه هاوحمام ها فلترنصب میشود.
داکتر توخی افزود بیشترین آلوده گی که دیده شده در فصل سرما از مصرف مواد سوخت ناپاک توسط خانواده هااست .
وی افزود قرار سروی که از جانب شاروالی صورت گرفت هر خانواده بطور اوسط در یکسال ۲۲۰۰ کیلو گرام مواد محروقاتی مصرف میکنند که ذغال سنگ نسبت به چوب وبوره اره بیشترین آلوده گی را تولید میکند. داکتر توخی میگوید که در سال های اخیر استفاده از ذغال سنگ بیشتر شده است ودلیل عمده آن نشر وپخش اعلانات رنگارنگ در رسانه ها از جانب شرکت های وارد کننده بخاری های ترک زغال سنگ است ،داکتر توخی افزود که آلودگی اضرار را در قبال داد که متوجه همه میباشد واین مسوولیت همه افراد جامعه است که در ایجاد محیط زیست پاک بکوشند.
وی بخصوص از رسانه ها خواست تا با نشر اگاهی های لازم مسولیت شانرا در زمینه ایفا نمایندوخانواده ها را تشویق نمایند تا از مواد سوخت پاک واستندرداستفاده کنند.
داکتر توخی میگوید آلوده گی محیط زیست صحت وحلقه حیات را شدیدا متاثر میسازد چنانچه همه ما شاهدیم که مبتلایان به امراض طرق تنفسی وآفات قلبی که ارتباط مستقیم به آلودگی هوا دارد بیشتر گردیده است همچنان اگر به اثرات دور تر آن نظر بیندازیم میبینم که رشد قد نسبت به گذشته ها خیلی بطی شده ودر نسل نو کمتر افراد را میبینیم که دارای قد بلند باشند که همه وهمه ارتباط مستقیم به آلودگی محیط زیست دارد.
وی همچنان علاوه کرد که افزون بر تاثیرات منفی بر صحت وحلقه حیات حتی بر وسایل واشیای مورد استفاده ما نیز اثر گذار است چنانچه قبلا لباسهای را که استفاده میکردیم دیر تر دوام میکرد اما حالا بعد از چندین بار شستن کیفیت اشرا از دست میدهد .
خاطره یکتن از باشندگان ساحه دشت برچی می گوید هوای ساحه دشت برچی به حدی آلوده است که اگر لباسها از طرف شب در بیرون از منزل بماند دیگرقابل استفاده نمی باشد.
سر انجام به این نتیجه میرسیم حفاظت محیط زیست وجلوگیری از آلودگی نه تنها وظیفه کدام ارگان مشخص بلکه مسوولیت تمامی افراد جامعه است هر انسان برای پیشبرد زنده گی سالم به محیط سالم وآب وهوای پاک نیاز دارد واین پاکی آب وهوا بر میگردد به توجه ودقت تمامی افراد جامعه در انتخاب روش های سالم زنده گی تاعلاوه بر آنکه صدمه ای بر حلقه حیات وارد نکنیم با تدابیر علمی وعملی به کاهش آلوده گی ها نیزرسیدگی کنیم .