اقتصادی

برگزاری سومین کمیسیون مشترک اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و چین و امضأ تفاهمنامه های همکاری میان دو کشور

سومین کمیسیون مشترک اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و چین امروز به ریاست مشترک اکلیل حکیمی، وزیر مالیه وخانم گائو یان، نائب وزارت تجارت در شهر بیجینگ چین برگزار گردید.
به اساس معلومات دفتر سخنگوی وزارت مالیه ، در این اجلاس در رابطه به رشد و تقویت همکاری های دوجانبۀ اقتصادی و ترانزیتی، عضویت افغانستان در بانک سرمایه گذاری زیربنائی آسیا(AIIB )، جایگاه افغانستان در طرح کمربند اقتصادی جادۀ ابریشم، تشویق سرمایه گذاری تجار چین برای سرمایه گذاری در افغانستان، توسعۀ اتصال هوائي میان دو كشور، بلند بردن صادرات افغانستان در بخش زراعت، سرمایه گذاری شركت هاي چین بالای پروژه های زیربنائی و انکشافی، کاهش تعرفه گمرکی بالای اموال صادراتی افغانستان به چین و تبادل اطلاعات گمرکی، خط آهن پنج کشور (افغانستان، ایران، تاجکستان، قرغزستان و چین)، همکاری این کشور در بخش های انرژی قابل تجدید، ترانسپورت و مدیریت منابع آبی، مشکلات ویزه تجار افغان، اشتراک افغانستان در نمایشگاه صادراتی چین در سال ۲۰۱۸، همکاری های منطقه ای، انتقال گاز از ترکمنستان از طریق افغانستان به چین، انتقال و اتصال فایبرنوری از طريق دهليز واخان، انستیتوت خط آهن، ساخت مسکن رهایشی قابل استطاعت، صنایع نساجی، فابريكه سمنت، پروژه هاي مس عینک و آمو دریا، صادرات سنگ مرمر، جلغوزه و انار افغانستان به چین و دیگر مسایل ذیعلاقه بحث نمودند.
ضمن اينكه طرف چين از تداوم کمک هاي خويش اطمينان دادند، فیصله بعمل آمد تا یک بستۀ جامع از پروژه ها به اساس نیازمندی و اولویت ها افغانستان برای ۵ سال آینده ترتیب و به جانب چین ارائه گردد.
همچنان دو تفاهمنامه با معاون وزير تجارت چین براي امكانات جديد تعمير چار چنار در ارگ ریاست جمهوری، تجهيزات براي شفاخانۀ جمهوریت و وسایل اداری برای وزارت مهاجرین و عودت کننده گان به امضأ رسانيد.
وزیر مالیه از همکاری های کشور دوست چین و مهمانوازي شان حين سفر، صمیمانه اظهار سپاس و قدردانی نمود.
قابل تذکر است که وزیر مالیه دیروز در حاشیۀ کمیسیون متذکره با جن لیچون، رئیس بانک سرمایه گذاری زیربنائی آسیا(AIIB) در رابطه به سفر قريب الوقوع تيم مقدماتي آن بانك غرض تمویل پروژه های زیربنائی افغانستان بحث نمود.