خبرهای داخلی

بازداشت سه انتحار کننده در بدخشان

پولیس سه فرد انتحارکننده را دیروز در بدخشان بازداشت کرد.
اسد الله جمشیدی سخنگوی قول اردوی شاهین در بد خشان گفت که این سه فرد باسه واسکت مملو از مواد انفجاری در یک پوسته باز رسی نیروهای مشترک امنیتی در ساحه دشت اووچ ولسوالی بهارک آن ولایت گرفتار شدند.
طبق یک خبر دیگر: یک طالب مسلح در ولسوالی جرم بدخشان به منسوبان اردوی ملی پیوست .