خبرهای خارجی

هزینه جنگ امریکا در افغانستان به ۶۸۰ ملیارد دالر میرسد

 

مجلس نماینده گان ایالت متحده امریکا بودجه جنگ افغانستان را تصویب کرد.
گزارشگرآژانس باختر مینگارد: پنتاگون بودجه مالی سال ۲۰۱۸ میلادی خود را ارائه کرده است ، در این بودجه تنها ۶۴ اعشاریه ۶ ملیارد دالر برای عملیات های جنگی وزارت دفاع امریکا در خارج از آن کشور در نظر گرفته شده است، از این میان ۴۵ اعشاریه ۹ ملیارد دالر برای نظامیان امریکایی در افغانستان اختصاص خواهد یافت .
منابع در پنتاگون گفته اند از این بودجه برای گسترش عملیات ها در افغانستان پرداخت معاشات سربازان و تجهیزات بیشتر نیروهای های امریکایی در این کشوراستفاده خواهد شد، بودجه پنتاگون برای سال ۲۰۱۸ پس از بحث روی اختلافات که میان مجلس نماینده گان و سنای امریکا وجود داشت که با کسب ۳۵۶ رای موافق و ۷۰ را مخالف تصویب شد .
بودجه دفاعی مالی امریکا در سال ۲۰۱۸ هفت صد ملیارد دالر پشبینی شده است که ششصد ملیارد دالر آن برای مصارف دفاع اساسی تخصیص داده یافته است.
امریکا درحالی از اختصاص یک مقدار پول مشخص برای جنگ نیروهای امریکایی در افغانستان سخن میگوید که پنتاگون مدعی است از سال ۲۰۰۱ میلادی که آغاز عملیات نیروهای امریکایی در این افغانستان است ٬ امریکا در جنگ افغانستان حدود ۶۸۰ ملیارد دالر هزینه کرده است مگر مقامات افغان و کار شناسان نظامی در این کشور این رقم را یک رقم مبالغه آمیز میدانند وتاکید دارند که امریکا برای افغانستان کاری نکرده واگر این پول مصرف هم شده خرچ نیروهای امریکایی و متحدین آن شده است .
در همین حال سیگار یا اداره بازرس امریکا که بر روند بازسازی افغانستان نظارت دارد بار ها از مصارف سنگین نظامیان امریکایی در افغانستان سخن گفته است .
باید گفت که مصرف یک عسکر امریکایی در افغانستان چند مرتبه بلند تر از مصرف یک نظامی افغان است در حالیکه بار اصلی جنگ علیه هراس افگنی را نظامیان افغان به دوش میکشند.
امریکا در کنار آنکه از هزینه ۶۸۰ ملیارد دالری جنگ افغانستان سخن میگوید ادعا دارد که برای بازی سازی افغانستان نیز ۱۲۰ ملیارد دالر هزینه نموده است در حالیکه وضعیت اقتصادی افغانستان هیچ تغییری نکرده است .