صحت

از روز جهانی مبارزه علیه بیماری شکر تجلیل به عمل آمد

وزارت صحت عامه از روز جهانی مبارزه علیه بیماری شکر به منظور بلند بردن آگاهی عامه و کاهش این بیماری تجلیل به عمل آورد.
بیماری شکر یکی از شایع ترین بیماری ها در جهان میباشد که شمار مبتلایان آن درسراسر جهان به ۴۲۲ میلیون تن میرسد و تخمین میگردد که این رقم تا سال ۲۰۳۵ به ۶۰۰ ملیون افزایش یابد.
دوکتور قمرالدین حافظ سرپرست ریاست طب وقایوی وزارت صحت عامه با ابراز از نگرانی افزایاش این بیماری در کشور میگوید” نظر به شواهد ومطالعات فدراسیون دیابت بین المللی که در سال ۲۰۱۲ صورت گرفت حدود ۰۹۲ ,۸۴۹ تن در افغانستان دچار بیماری شکر بوده که ۷۷۳, ۱۹ تن از آنها سالانه جان های شان را ازدست میدهند.”
دوکتو حافظ تاکید نمود که، وزارت صحت عامه رهنمود های را برای دریافت عوامل عمده مساعد کننده بیماری های غیر ساری از جمله شکر انکشاف داده و در تلاش است تا توجه مردم را در رابطه به تشخیص و تداوی مقدم دیابت جلب نماید و این وزارت مصمم است تاگام های موثر وجدی تری را در این راستا بر دارد.
استفاده از غذا های غیر صحی، گرفتن وزن غیرنورمال وموجودیت بیماری شکر به شکل ارثی از جمله عوامل عمده این بیماری بشمار میروند که بیشترین مبتلایان این بیماری خانم ها هستند. درحال حاضر بیش از ۱۹۹ میلیون زن درجهان مبتلا به بیماری شکر بوده که طبق بررسی ها از هر ده زن یکتن آنها مبتلا به این مرض میباشد واین رقم تا سال ۲۰۴۰ به ۳۱۳ میلیون خواهد رسید.
سی دقیقه ورزش روزانه، استفاده ازغذا های کم چرب، قند، دوری ازدخانیات و نگهداشتن وزن نورمال بدن از جمله شیوه های است که انسان را از مبتلا شدن به این بیماری نجات میدهد.