خبرهای داخلی

وقوع رویداد ترافیکی مرگبار در شاهراه کابل – قندهار

دریک رویداد ترافیکی درشاهراه کابل – قندهار پنج مسافرجان باختند و دست کم چهل و دو تن دیگر زخمی شدند.
این رویداد درساحه دوراهی شاه آقا ازمربوطات ولایت قندهار هنگامی رخ داد که یک بس مسافربری ازجاده منحرف و واژگون شد.
قدرت الله خوشبخت مسوول دفتر رسانه های ولایت قندهار به آژانس خبری باخترگفت که دراین رویداد ترافیکی پنج مسافرجان باختند و حدود چهل و دوتن دیگر شان زخمی شدند.
او تیز رانی راننده بس را عامل عمده وقوع این رویداد مرگبار ترافیکی خواند.
کودکان وزنان نیز مشمول زخمی های این رویداد خوانده شده اند.
با این حال داکتران دریک درمانگاه درقندهار وضع صحی حدود شش تن اززخمی های این رویداد ترافیکی را نگران کننده گزارش کردند.
درجریان تنها امروز ، شاهراه کابل – قندهار گواه حدود چهار رویداد ترافیکی بود ؛ رویداد هایی که در آن یازده مسافرجان باختند و حدود چهل و پنج تن دیگر زخمی شدند.