خبرهای ورزشی

صعود ۲۶ تیم به جام جهانی فوتبال نهایی شد

علی رغم آنکه رقابت های مرحله مقدماتی جام جهانی فوتبال ادامه دارد اما صعود ۲۶ تیم این نهایی گردید است.
ر، دوازده تیم باهم رقابت می کنند و ازمیان آنان شش تیم دیگر به این جام را پیدا خواهند کرد.
کارشناسان به این باوراند که تیم های کوریشیا ، ایتالیا ، سویس ، دنمارک ، آسترالیا و پیرو ازجمله تیم های می باشد که به مرحمله بعدی صعود کنند.