خبرهای خارجی

روسیه و هند مصمم به بازنگری روابط دیپلماتیک خود هستند

هفتاد سال پس از برقراری اولین روابط دیپلماتیک بین هند و روسیه، دهلی جدید و مسکو قصد دارند روابط دوجانبه را مورد بازنگری قرار داده و مناسبات جدیدی را پیش بگیرند.
سایت اینترنتی لایو مینت دیروز سه شنبه نوشت که پژوهشکده هایی در هند و روسیه با بررسی افت و خیز روابط بین دو کشور خواستار تجدید نظر در مناسبات دو جانبه برای دهه های آینده شده اند.
هند و روسیه که زمانی متحدان بسیار نزدیکی بودند، اما اکنون احساس می کنند مسایل فی مابین به قدری مهم شده اند که دیگر دیدارهای سالانه سران دو کشور که از آغاز قرن بیست و یک تاکنون پابرجا بوده است، کافی نیست و باید در طول سال کارگروه های تخصصی دو طرف در حوزه های مختلف به طور مرتب دیدار داشته باشند.
این گزارش تاکید می کند که لازم است مانند آنچه دو کشور در مورد چین انجام داده اند؛ دیدارهای سه جانبه سران روسیه و هند با همتایان خود در آمریکا و اسرائیل نیز در دستور کار قرار بگیرد.
در عین حال الگوی جدید مناسبات هند و روسیه باید بر این نکته اصلی قرار بگیرد که هر دو کشور تلاش کنند راه دخالت هر کشور سومی را ببندند تا مانع تاثیر کشورهای دیگر بر روابط دوجانبه خود شوند. این نکته به این علت مطرح شده که دهلی جدید در حال حاضر به شدت نگران است که روابط بسیار نزدیک روسیه با رقیب استراتیژیک هند یعنی چین، روابط این دو کشور را تحت الشعاع قرار دهد.