خبرهای ورزشی

تیم ملی فوتبال افغانستان عازم ویتنام گردید

تیم ملی فوتبال افغانستان به هدف انجام مسابقه با تیم فوتبال ویتنام امروز به آن کشور سفر کرد.
طاهر رؤفی، مسئول تخنیک فدراسیون فوتبال گفت که تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقات مقدماتی آسیا به تاریخ ۲۳ ماه جاری سال روان به مصاف تیم فوتبال ویتنام می‌رود.
روفی می‌گوید اگر تیم ملی کشور این مسابقه را برنده شود، سه امتیازی می‌شود و به مسابقات جام ملت‌های آسیا راه پیدا می‌کند.
در مسابقات مقدماتی آسیا افغانستان با کشورهای اردن، کمبودیا و ویتنام هم گروه است.