اقتصادی

فابریکه زیتون ننگرهار باتولید ده تن در روز

فابریکه تولید زیتون درولایت ننگرهار روزتا روز درحال گسترش است.
این فابریکه که درکانال ننگرهار موقعیت دارد ، روزانه تا ده تن زیتون تولید وبه بازار عرضه می کند.
اززیتون درکنار تهیه مواد غذایی به عنوان دارو نیز استفاده می شود.
انجنیرغلام حضرت عبدالرحیم زی رییس کانال ننگرهار به آژانس خبری باخترگفت که فابریکه زیتون ننگرهار روزانه تا ده تن تولید دارد.
اوگفت زیتون تولید شده دراین فابریکه پس از پروسس و گذاشته شدن در بوتل ها ، درفروشگاه بزرگ کانال ننگرهار برای فروش به شهروندان و دکانداران گذاشته می شود.
گلستان غالب خبرنگار ما از ولایت ننگرهار می گوید که زیتون تولید شده در کانال ننگرهار به دلیل کیفیت بالا ، ازمحبوبیت خاصی میان شهروندان برخوردار است تا جایی که حتی از دور دست های افغانستان شهروندان برای خرید به این ولایت شرقی می روند.
زیتونی که دراین فابریکه تولید و پروسس می شود ، ازباغداران ننگرهار خریداری می شود ؛ اقدامی که باعث شده تا بنیه اقتصادی کشاورزان را نیز تقویت کند.