خبرهای خارجی

روسیه شاکی نشست های چرخبال های ناشناس در افغانستان

نماینده خاص رییس جمهور روسیه در امور افغانستان میگوید که ناتو در رابطه به طیاره های ناشناس که در افغانستان به گروه های ترورستی تجهیزات فراهم میکند خاموش مانده است.
ضمیر کابلوف میگوید چرخبال های ناشناس نه تنها گروه های مسلح و تروریستی را در افغانستان تجهیز مینمایند بل آنان را از یک محل به محل دیگر نیز انتقال میدهد.
به گفته کابلوف ناتو باید هرچه زود تر در مورد فعالیت این گونه چرخبال ها تحقیق کند و به نگرانی های روسیه پاسخ گوید.
کابلوف همچنان اضافه داشته که ناتو وامریکا در رابطه به پشتیبانی و همکاری روسیه با طالبان هیج کدام مدرک و ثبوت ندارند.
نماینده رئیس جمهور پوتین همچنان یاد آور شد که ناتو نیز گفته است که هیچ نوع اسناد وشواهد مبنی بر همکاری روسیه با طالبان وجود ندارد.
کابلوف میگوید که نیرو های ناتو در افغانستان هیچ کدام مشکل را حل نمی سازد زیرا پنج سال قبل نیز تعدادی عساکر این نیرو هابه افغانستان یکصد وپنجا ه هراز نفر بود مگر مشکل همچنان وجود داشت.
این گفته ها در حالی بیان میشود که روسیه خود بر حمایت از طالبان در افغانستان متهم است وبار ها این ادعا مطرح گردیده که روسیه برای طالبان در ولایت های کندز ،فراه ،هرات ،هلمند، بغلان، اسلحه وامکانات نظامی فراهم نموده و ضمآ غرض تمویل طالبان با آنها معامله خرید وفروش تیل را نیز روی دست گرفته است.
این گونه ادعا به آدرس روسیه در روز های اخیر در شماری زیادی از رسانه های غرب به چشم میخورد ضمنآ قوماندانان نیرو های خارجی در افغانستان نیز این مساله رامطرح کرده اند اما وزارت دفاع افغانستان حرف های دیگر دارد.
جنرال محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی در رابطه به گفته های اخیر ضمیر کابلوف نماینده خاص روسیه در امور افغانستان مبنی بر پرواز چرخبال های ناشناس در افغانستان وادعا علیه روسیه مبنی بر حمایت از طالبان به آژانس باختر گفت: وزارت دفاع ملی نیز در رابطه تحقیقات وبررسی های نموده است اما این سخنان اصلآ بنیاد ندارد.
رادمنش گفت این گونه گفته ها وادعا های دو طرف تا حال سند سازی نشده است.