خبرهای خارجی

هزاران فرانسوی علیه اصلاحات مکرون تظاهرات کردند

بیش از دوصد هزار نفر از کارکنان بخش های دولتی فرانسه در اعتراض به اصلاحات امانوئل مکرون ،رئیس جمهور این کشور در شهرهای مختلف مظاهره کردند.
به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، ۹ اتحادیه که نمایندگی ۵٫۴ میلیون نفر از کارکنان بخش دولتی را بر عهده دارند از آنان خواسته بودند تا روز سه شنبه «مخالفت عمیق» خود را با اصلاحات مکرون نشان دهند.
مکرون طرح هایی برای کاهش هزینه های حکومت، کاهش مشاغل و تعلیق پرداخت حقوق در بخش دولتی اعلام کرده است. بر اساس طرح مکرون، هزینه های دولتی در سال آینده ۱۸ میلیارد دالر کاهش می یابد که این امر از طریق تعلیق در پرداخت حقوق کارکنان بخش دولتی و کاهش هزار و ششصد شغل محقق می شود. قرار است در مجموع تا سال ۲۰۲۰ حدود ۱۲۰ هزار شغل دولتی کم شود.
اعتراضات سه شنبه چهارمین دور از تظاهرات گسترده علیه اصلاحات مکرون از ماه سپتامبر بود. سرمایه گذاران و کشورهای اروپایی عملکرد حکومت فرانسه در قبال این اعتراضات را رصد می کنند.
برخوردهای پراکنده ای میان معترضان و پولیس در پاریس رخ داد. پولیس هشت نفر را بازداشت کرده است.