خبرهای ورزشی

قهرمان جهانی پرورش اندام به کابل رسید

یاسین قادری قهرمان جهانی پرورش اندام امروز به کابل رسید.
به گزارش خبرنگار ازمیدان هوایی بین المللی حامدکرزی، یاسین قادری سه روز قبل درمسابقاتی که درکشور منگولیا برگزار گردیده بود، توانست قهرمان و لقب آقای عضلات دربخش آماتور پرورش اندام جهان را دربین هشتاد کشور جهان ازآن خود سازد .
حین باز گشت به کابل مورد استقبال علاقمندان ورزش قرار گرفت.
دراین مسابقات قادری درابتدا در جمع ده ورزشکار برتر مدال طلا گرفت و سپس توانست قهرمان و لقب آقای عضلات بخش آماتور پرورش اندام جهان را نیز به خودش اختصاص دهد.
گفتنیست که یاسین قادری چند هفته قبل نیز توانسته بود لقب قهرمانی در بخش پرورش اندام قاره آسیا را ازکشور کوریای جنوبی به دست آورد.