خبرهای داخلی

سرور دانش: ” افغانستان آُسیب پذیرترین کشور جهان از ناحیهء تغییر اقلیم است”.

قانونپوه سرور دانش در محفل گرامیداشت هفته تغییر یا آب وهوا اقلیم، افغانستان را به عنوان آسیب پذیرترین کشور از اثر تغییر اقلیم معرفی کرد.
اداره ملی محیط زیست به منظور مقابله با اثرات ناشی از تغییر اقلیم و دسترسی به ساختار منابع مالی جهت آگاهی دهی به نهادهای دولتی، موسسات تحصیلات عالی، اهالی روستاها وبخش خصوصی در سراسر کشور برای اولین بار هفته جهانی تغییر اقلیم را که از تاریخ ۱۷ تا ۲۴ برج میزان سال روان را در برمیگیرد ، راه انداخته است.
در این محفل ابتدا مصطفی ظاهر رئیس اداره ملی حفاظت محیط زیست صحبت کرد و گفت که تغییر اقلیم یک چالش جهانی بوده و این تغییر به طور طبیعی از اثر مداخله بشری براستفاده منبع طبیعی روبه افزایش است و به یک مشکل جهانی مبدل شده است که میتواند تهدید جدی در برابر زندگی موجودات زنده در سراسر جهان باشد
وی در ادامه صحبت هایش تصریح کرد که اثرات تغییر اقلیم بالای زراعت و منابع مالی به خصوص در مناطق بسیار جدی بوده و این امر به نوبه خود معیشت روستایی را از طریق متاثر ساختن محصولات زراعتی، جنگلات، چراگاه ها و تنوع زیستی با خطر مواجه می سازد
وی دلیل این آسیب پذیری را وابستگی افغانستان به بخش زراعت خواند زیرا کاهش میزان بارندگی ها و افزایش درجه حرارت بیشترین ضربه را به زراعت کشور وارد میسازد
به همین ترتیب قانونپوه سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری خطرهای تغییرات اقلیم را از یک نگاه بیشتر و مهمتر از خطر تروریزم بیان کرد، زیرا خطر تروریزم در کشورها دایمی نبوده و بالآخره روزی پایان می یابد اما خطر تغییرات اقلیم زیان های دوامدار داشته و اثرات آن همیشگی خواهد بود.
به گفته وی جامعه بین المللی اقداماتی را روی دست گرفته تا دولت ها را وادار سازند تا در مقابله با این خطر تدابیر جدی اتخاذ کنند
وی تاکید کرد که برای اتخاذ آمادگی های لازم نیاز است تا دستگاه دولت و سازمان های غیر دولتی همه بسیج شوند و مسایل مربوط به تغییر اقلیم و ایجاد سازگاری با آن باید در تمامی برنامه های بزرگ انکشافی دولت گنجانیده شود که در این زمینه نقش وزارات زراعت مالداری و آبیاری، انکشاف دهات، انرژی و آب، فواید عامه، شهرسازی و مسکن، معادن و پطرولیم و صحت عامه و نهاد های محلی پر اهمیت است.
همچنان عباس بصیر مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور محیط زیست نیز افغانستان را از جمله آسیب پذیرترین کشورها از لحاظ تغییر اقلیم خواند که کمترین آمادگی را در این زمینه دارد.