خبرهای داخلی

برای هماهنگی انتخابات پارلمانی، نشستی در وزارت مالیه برگزار شد


اکلیل حکیمی، وزیر مالیه دیروز باهوگو لورنس، شارژدفیر سفارت ایالات متحده آمریکا ، شبهام چودری، رئیس نمایندگی بانک جهانی در کابل، نجیب الله احمدزی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات و نمایندۀ دفتر یوناما جلسه کاری را برگزار کرد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی وزارت مالیه به، در این نشست در رابطه به مؤفقیت نشست هيأت عالیرتبۀ سام ، آماده گی ها برای برگزاری انتخابات پارلمانی سال آینده، تمویل مالی و استفاده از تکنالوژی برای شفافیت بیشتر این روند بحث کردند.
شارژدفیر سفارت ایالات متحده آمریکا ضمن استقبال از مؤفقیت نشست هیأت عالیرتبه از آماده گی های جامعه جهانی مبنی بر تمويل مالي انتخابات پارلمانی، اطمينان دادند.