خبرهای داخلی

سخنگوی وزارت دفاع ملی: وزیر خارجه پاکستان حرف های تحریف شده داشته است

اخیرآ وزیر خارجه پاکستان طی سخنرانی در انستیتوت صلح امریکا گفته های عاری از حقیقت را برای تحریف اذهان جامعه جهانی بیان داشته که گویا یکی از عوامل تداوم جنگ افغانستان، فروش جنگ افزارهای اردو به مخالفان دولت است.
جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی در این رابطه گفت: این مقام دولتی پاکستان در سخنانش سعی نموده است که برای پنهان نمودن سیاست های دوگانه و مداخله گرانه حکومت پاکستان در افغانستان دلایل کاذبانه ودور از حقیقت ارائه کند به منسوبین قهرمان اردوی ملی افغانستان که خار چشم حلقات استخبارتی پاکستان است ، اتهام وارد کند .
وزیری میگوید ، جهان قبول کرده که دولت پاکستان حامی تروریزم است ودر امر تربیه ، تجهیز تمویل و صدور ترورستان بکشورهای همسایه ومنطقه نقش داشته و به دهشت افگنان و جنگجویانیکه در افغانستان هراس افگنی وآدمکشی میکنند پناه گاه های امن داده است. دولتهای بزرگ جهان با درک حقیقت فوق سیاست های شان را در برابر پاکستان تغیر داده اند .
وزیر خارجه پاکستان به دفاع از دولت خود اتهامات ودلایل بی بنیاد و دروغین را برای بی اعتبار ساختن اردوی قهرمان افغانستان ارایه داشته و برای رهایی یافتن از انزوا ی سیاسی دست به چنین تبلیغات میزند.
وزارت دفاع ملی ضمن اینکه اظهارات غیر مسولانه و کاذبانه وزیر خارجه پاکستان را مداخله گرانه و غیر واقعبینانه میداند، بصراحت اعلان میدارد که چنین پدیده ننگین در اردوی ملی وجود ندارد. منسوبین وطنپرست و قهرمان اردوی ملی سلاح و تجهیزات جنگی شان را بمثابه ناموس و وسیله دفاع از استقلال و حریت کشور دانسته با فداساختن جانهای شان آن را حفظ ونگهداری مینمایند .