خبرهای داخلی

تلفات داعشیان درتازه ترین حمله های هوایی درشرق کشور

بیست داعشی درنتیجه تازه ترین حمله های هوایی درشرق کشور کشته شدند و ده ها تن دیگر شان زخم برداشتند.
این داعشیان شب گذشته درمخفیگاه های شان در ولسوالی های دوربابا ، رودات ، کوت ، هسکه مینه و اچین آماج قرارگرفتند.
حضرت حسین مشرقی وال سخنگوی پولیس ننگرهار گفت که دراین حمله ها بیست داعشی کشته شدند و ده ها تن دیگر شان زخم برداشتند.
اوگفت این داعشیان مشغول سازماندهی یک رشته رویداد های هراس افگنانه تازه بودند که آماج جنگنده های بدون سرنشین قرارگرفتند.
گفته می شود که دراین حمله ها به روستا نشینان آسیب نرسیده است.
یک خبردیگر حاکیست که نظامیان درولایت ننگرهار ازوقوع یک رشته انفجارها جلوگیری کردند.
به اساس گزارش ها ، ماموران امنیتی بامداد امروز پنج ماین را از راه های پررفت و آمد ولسوالی های اچین ، مهمند دره و کوت وشهرجلال آباد کشف و خنثی کردند.