تکنالوژی

خدمات اینترنتی در چین فنی تر می شود

خدمات اینترنتی به مشترکان در چین در چارچوب فعالیت های اقتصادی و اجتماعی روزمره آنها در حال فنی و تخصصی شدن است.یافتن جای پارک با نرم افزار از جمله مصادیق تخصصی شدن اینترنت در چین است.
به نقل از ایرنا، اگرچه مردم چین پیشتر می توانستند خریدهای خود را با تیلفون های هوشمند و بدون حمل پول نقد انجام دهند اما امروز در حرکتی جدید، خدماتی از اینترنت دریافت می کنند که پارک موترهای آنها را هم تسهیل می کند.
در شرایطی که شهرهای بزرگی نظیر شانگهای و بیجینگ در شرق و شمال چین مملو از موتر هستند و یافتن پارکینگ و فضای پارک موتر کار بسیار سختی محسوب می شود نرم افزار موجود به مشترکان امکان می دهد جای خالی پارک را خیلی زود پیدا کنند.
کاربرانی که این نرم افزار را در تیلفون های خود نصب کرده باشند فعلا در شهر شانگهای در شرق چین قادر خواهند بود در پارکینگ ها و جاده ها خیلی زود جای خالی برای موترخود پیدا کنند.
نرم افزار مذکور قابلیت های بالاتری هم دارد و حتی بر اساس محاسبات قبض پارکینگ ها می تواند به مشتری بگوید که چه زمانی فضای خالی برای پارک موتر پیدا خواهد شد.
وزارت صنعت و اطلاع رسانی چین در گزارشی که روزنامه چاینا دیلی به آن اشاره کرده آورده است که ارزش خدمات و تجهیزات و طرح های ذیربط نرم افزاری در اینترنت در چین تا سال ۲۰۱۸ میلادی به بیش از ۱۰۰ میلیارد دالر خواهد رسید.
پیش بینی می شود ارزش صنعت تکنالوژی اطلاع رسانی اینترنتی چین تا سال ۲۰۲۰ میلادی به ۲۳۱ میلیارد دالر برسد که دو برابر سال ۲۰۱۶ میلادی خواهد بود.
شهرهای بزرگی نظیر بیجینگ به دنبال اجرای طرح های هوشمند کردن شهر هستند که فروشگاه ها ، سیستم های ترانسپورت ، خدمات محیط زیستی و امنیت عمومی و غیره را در بر می گیرد و بحث تکنیکی شدن اینترنت اکنون به طور جدی تری در چین دنبال می شود.