خبرهای داخلی

پنجاه و سه هراس افگن در نورستان کشته شدند

 

پنجاه و سه هراس افگن در برگمتال ولایت نورستان کشته شدند.
شیرآقا فقیری سخنگوی قول اردوی ۲۰۱ سیلاب به آژانس باختر گفت که
هراس افگنان که دو روز قبل بالای کمربند امنیتی ولسوالی برگمتال ولایت نورستان حمله کرده بودند که با ضربات کوبنده نیروهای دفاعی و امنیتی از زمین وهوا مواجه گردیدند و پنجاه و سه هراس افگن به شمول چندین قومندان آنان کشته شدند.
فقیری افزود که در این حمله سی و پنج هراس افگن دیگر نیز زخم برداشتند وسایر هراس افگنان از ساحه متواری شدند.