خبرهای داخلی فرهنگ و هنر

نمایشگاه گنجینه های افغانستان در چین افتتاح شد

نمایشگاه گنجینه های تاریخی افغانستان روزگذشته در موزیم اکادمی علوم جمهوری خلق چین افتتاح شد.
وزارت امور خارجه با ارسال خبرنامه یی نگاشته است، این نمایشگاه در موزیم دونهوانگ موگاو گراتوبرا اکادمی علوم بیجینگ پایتخت چین افتتاح شده که نزدیک به ۲۳۱ قلم آثار گرانبهای تاریخی کشور در آن به نمایش گذاشته شده است.
در مراسم افتتاح این نمایشگاه جانان موسی زی سفیر افغانستان در چین، فهیم رحیمی رئیس موزیم ملی افغانستان ، نحیب احمد صدیقی رئیس مرکز تحقیقات باستانشناسی اکادمی علوم کشور و زودنگ وانگ رئیس اکادمی علوم دونهوانگ جمهوری چین پیرامون مشترکات فرهنگی میان این دو کشور، اهمیت راه ابرشیم و تدویر همچو نمایشگاه ها صحبت کردند و آنرا یک اقدام نیک در راستای شناسایی داشته های تاریخی دو کشور برای شهروندان افغانستان و چین عنوان کردند.
این نمایشگاه برای ۲ ماه بروی بازدید کنندگان باز میباشد.