خبرهای داخلی فرهنگ و هنر

نمایشگاه آثار هنری برگزارشد

فاضل سانچارکی معین امورنشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ نمایشگاه آثار نقاشی و خطاطی گروه خطخطی را افتتاح کرد.
این نمایشگاه به همکاری نگارستان ملی به مناسبت روز جهانی صلح درباغ صلح و امید نگارستان ملی برگزار گردید.
درمراسم افتتاح نمایشگاه معین امور نشرات صحبت کردو گفت ، صلح و امید دوواژه میباشد که اساس و بنیاد زندگی ما را می سازد.
او با اشاره به وضعیت جاری کشور گفت که درحالی که جنگ درکشور ادامه دارد ، برگزاری چنین نمایشگاه فرهنگی ، نوید تعالی فرهنگ و هنر را درکشور میدهد.
سانچارکی به نقش جوانان درعرصه مختلف تماس گرفت و بیان داشت جوانان کشور درعرصه های مختلف ” فرهنگ ، هنر ، ورزش …” درخشیده و افتخارات کمایی کرده اند.
درهمین حال مسوول شبکه گلوبل هوپ که دراصل تمویل کننده این برنامه میباشد گفت باغ صلح و امید فرصت خوب است که گردهم می آیم و هنرخود را به نمایش می گذاریم .
سید عنایت الله اسدی مدیر عمومی نمایشگاه های گالری ملی گفت که دراین نمایشگاه ۵۴ اثر نقاشی ، خطاطی و میناتوری گروه خطخطی که همه از جوانان اند به مناسبت روز جهانی صلح به نمایش گذاشته است .
این برای دو روز به روی علاقمندان باز است .