خبرهای داخلی

دومین نشست شورای مشارکت اشتراتژیک میان افغانستان و هند برگزارشد

دومین نشست شورای مشارکت اشتراتژیک میان افغانستان و هند، به ریاست مشترک وزیران خارجه جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند برگزار گردید.
به اساس معلومات دفترسخنگوی وزارت امورخارجه، درنخست، صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور و همتای هندی اش سوشما سواراج؛ با هم ملاقات کردند. پس از آن گروه سیاسی و امنیتی به ریاست معینان سیاسی هر دو وزارت و در حضور وزیران خارجه دو کشور به بحث پرداختند.
سپس؛ جلسۀ شورای مشارکت استراتژیک میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند، با سخنان وزیران امور خارجه دو کشور، خانم سوشما سواراج و صلاح الدین ربانی آغاز شد.
درآغاز نشست، خانم سوشما سواراج به مهمانان خوش آمدید گفت و با اشاره به این نکته که روابط میان افغانستان و هند، نه تنها برای ما بلکه به تمام منطقه مهم است، افغانستان را نزدیک ترین همسایه هند خواند. پس از آن، صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه ی جمهوری اسلامی افغانستان، از پذیرایی گرم جمهوری هند قدردانی کرده و از کمک های همیشگی و دوستانه هندوستان سپاسگزاری کرد، و امروز را صفحه جدیدی از همکاری های پایدار توسعه و اقتصادی خواند.
همچنین، در جریان این نشست، گروه های کاری چهارگانه در مورد کارکرد هایشان به وزیران امور خارجه دو کشور گزا رش دادند.
در اخیر، وزیران خارجه دو کشور در جمع خبرنگاران حاضر شده و به سولات آنها پاسخ ارایه کردند .