خبرهای داخلی فرهنگ و هنر

نهمین جشنواره راه ابریشم در بامیان آغاز شد

نهمین جشنواره راه ابریشم دیروز در ولایت بامیان آغاز شد.
در محفل افتتاح این جشنواره محمدطاهرزهیر والی بامیان، جاده راه ابریشم را به لحاظ تاریخی، دارای ماهیت اقتصادی عنوان کرد و وعده داد تا در مشوره و هماهنگی با متخصصان و بزرگان علمی و دانشگاهی بتواند در سال های آینده بُعد اقتصادی جاده راه ابریشم را، نیز شامل جشنواره کند و با برگزاری سمینارها با حضور متخصصان و کارشناسان، ظرفیت های بامیان را در این بخش به بررسی بگیرد.
سیداحمدحسین احمدپور، سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان در این محفل هدف از برگزاری جشنواره راه ابریشم را، معرفی داشته های فرهنگی، تاریخ تمدنی بامیان و رشد صنعت گردشگری از این رهگذر عنوان نمود و از حکومت محلی بامیان و همه ادارات و موسسات همکار، قدردانی کرد.
در روز اول جشنواره در کنار برنامه افتتاحیه برنامه نمایشگاه عکس، نمایشگاه صنایع دستی در مرکز این ولایت گرفته شد و برنامه ورزشی و آوازخوانی نیز راه اندازی شد.
این جشنواره به همت ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان و به همکاری موسسه همبستگی افغان، برگزار شده است.