اقتصادی

دهقانان هرات ازایجاد لابراتوار زعفران استقبال کردند

دهقانان و صادر کننده گان زعفران در ولایت هرات ازتاسيس لابراتوار زعفران استقبال مي نمايند .
این لابراتوار به هزینه ۱۲ میلیون افغانی اخیراً در هرات ایجاد شد و چندین نوع آزمایش روی گیاه زعفران انجام میدهد .
آنان مي گویند:” لابراتوار تازه تأسیس شده زعفران می تواند زمینه معیاری شدن زراعت و تجارت این گیاه با ارزش را به صورت معیاری فراهم کند. زعفران افغانستان از نگاه کیفیت مقام نخست را در سطح جهان دارد.
سه سال میشود که این طلای سرخ افغانستان، به لحاظ کیفیت در سطح جهان مقام اول را میگیرد. مرکز کشت، تولید و پروسس گیاه زعفران ولايت هرات در غرب افغانستان است. هم اکنون در این ولایت، حدود ۲۵۶۴ هکتار زمین، زعفران کشت می شود.
هرات در حال حاضر سالانه قابلیت تولید ۶ تُن زعفران را دارد که بیشتر در ولسوالیهای غوریان، پشتون زرغون، انجیل، گذره و زنده جان آن ولایت کشت میشود. ادعاهايي وجود داردكه برخی از افراد در بین اجناس وارداتی، زعفران ایران را جاسازی و به گونه قاچاق وارد افغانستان میکنند که این زعفران یا به نام زعفران افغانستان به بیرون از کشور صادر میگردد و سبب صدمه دیدن زعفران افغانستان در بازارهای جهانی می شود، و یا هم در بازار داخلی به فروش می رسد که زمینه فروش زعفران افغانستان در داخل کشور را محدود میکند.
.بشیراحمد رشیدی رییس اتحادیه ملی زعفران میگوید: «دولت باید برای واردات زعفران مالیه زیاد وضع کند تا فرصت رشد زعفران افغانستان بیشتر گردد.»
به گفته رشیدی، ۴۸ شرکت در بخش تولید، پروسس و صادرات زعفران مصروف فعالیت اند و تولیدات افغانستان نیز بهبود یافته است .
موجودیت لابراتوار زعفران که تازه در هرات تاسیس شده است می تواند بسیاری از نگرانیهای کشاورزان و تاجران زعفران را کاهش دهد. سه هفته پیش هرات شاهد افتتاح لابراتوار زعفران به ارزش ۱۲ میلیون افغانی بود.
این لابراتوار، با بیش از ۴۰۰ دستگاه مجهز است و قادر به انجام بیش از ۳۰ نوع آزمایش روی گیاه زعفران میباشد که در سطح منطقه کم نظیر است. آزمایشهای انجام شده روی زعفران در این لابراتوار ازنگاه فیزیکی، کمیاوی و مایکروبیولوژی می باشد. بیشترین کمک لابراتوار به فروشندگان و خریداران زعفران در سطح ملی و بین المللی این است که از نگاه کیفیت (رنگ، بوی و طعم) آن را مشخص میکند. این دستگاه، همچنان انواع امراض یا آفتهایی زعفران را نیز تشخیص می دهد. عبدالسمیع صالحی مسوول لابراتوار زعفران اداره زراعت هرات میگوید: «در لابراتوار از نگاه تجهیزات هیچ نوع مشکلی ندارد؛ اما نیاز است تا افراد بیشتر با تخصص مرتبط به زعفران در آن به کار گماشته شوند.
” او تأکید می کند که آنان پس از افتتاح لابراتوار، مدت ۴ روز آموزش چگونگی استفاده از وسایل و تجهیزات آن را بخاطر مشخص کردن درجه زعفران فرا گرفته اند اما این کافی نیست و نیاز است که کارمندان این لابراتوار، برای مدت های طولانی و به صورت حرفه یی تر آموزش ببینند.
به اساس آمار ارائه شده از سوی اداره زراعت ولایت هرات، در این ولایت ۹ هزار فامیل مصروف کشت، تولید و پروسس زعفران اند که ۸۰ درصد کار توسط زنان انجام می شود. برخی ها به این باور اند که سطح خشونت و تنشهای در خانواده هایی که از طریق زعفران زندگی شان را به پیش می برند، کاهش چشم گیری داشته است. علت آن نیز واضح است. رشد اقتصادی خانوادهها سبب می شود که خشونت های خانوادگی از بین برود.
بر اساس آمارها، بیشتر خشونت های خانوادگی به دلیل فقر اقتصادی به وجود می آید. افغانستان ۳ سال پی هم است که از نگاه کیفیت در نمایشگاهی که در کشور بلژیک برگزار میگردد، مقام نخست را در بخش زعفران به دست می آورد. در این رقابت، زعفران از نگاه طعم، بوی و رنگ مورد ارزیابی قرار میگیرد. اما تولیدات این گیاه در افغانستان، تا هنوز پاسخگوی نیازمندی بازار جهانی نیست و باید در گسترش آن تلاش بیشتر صورت گیرد.