اقتصادی

خسارت ۳۵ میلیارد دالری توفان هاروی به ایالت تگزاس امریکا

منابع خبری آمریکا اعلام کردند که توفان هاروی حداقل ۳۵ میلیارد دالر به خانه های ساکنان ایالت تگزاس و مناطق اطراف آن، خسارت وارد کرده است.
به نقل از خبرگزاری دولتی ایران ، کارشناسان بیمه آمریکا می گویند: تنها بخش کوچکی از اهالی که خانه هایشان توسط توفان هاروی ویران شده است، دارای بیمه جبران خسارت های سیل هستند. به عبارت دیگر کسانی که زیرزمین خانه هایشان پر از آب شده، مبلمان و اثاثیه شان شکسته شده و یا دیوارهای خانه هایشان ترک برداشته، یا باید همه پول هایشان را برای جبران خسارت ها و نوسازی آنها خرج کنند، یا با قرض گرفتن از عهده این کار بر آیند و یا اینکه مجبور به فروش اموال و دارایی های باقیمانده خود شده و محل زندگیشان را ترک کنند.
رابرت هانتر، مدیر بیمه در فدراسیون مصرف کنندگان آمریکا گفت: مساله دوم همه این افرادی که با قایق نجات داده شده اند، این است که بیمه نیستند.
توفان هاروی روز جمعه در تگزاس باعث لغزش زمین شد. نوع چهارم طوفان هاروی سراسر مناطق ساحلی ایالت تگزاس را فرا گرفت و بارش شدید باران و وزش تندباد های گرمسیری، زندگی ساکنان این ایالت را به طور کلی مختل کرد همچنان تعداد قربانیان توفان هاروی به ۱۴ نفر رسیده است.
این مدیر بیمه پیش بینی کرد که خسارت وارده از سیل حداقل به ۳۵ میلیارد دالر برسد که معادل خسارت توفان کاترینا می باشد که در سال ۲۰۰۵ روی داد. اما در آن موقع نصف خانه های سیل زده دارای بیمه برای جبران خسارت سیل بودند.