فرهنگ و هنر

کتابخانه کودک درهرات گشایش یافت

برای نخستین بار کتابخانه کودک در ولایت هرات گشایش یافت.
مسولان فرهنگی هرات میگویند:” درین کتابخانه بیشتر ازدوهزارجلد کتاب مخصوص کودکان درمعرض دید ومطالعه قرارداده شده است .
درمراسم گشایش این کتابخانه ونمایشگاه جمعی ازفرهنگیان ونویسنده ومقامات دولتی حضورداشتند.
جاوید ضرغام آمرفرهنگ وهنر ریاست اطلاعات وفرهنگ هدف از برگزاری این نمایشگاه وکتابخانه را گسترش فعالیتهای مربوط به توسعه ادبیات کودکان درافغانستان عنوان کرد وگفت:”دراین کتابخانه دوهزار جلد کتاب به معرض نمایش گذاشته شده است.
ازسوی دیگر آریارئوفیان رئیس اطلاعات وفرهنگ هرات ضمن ابرازقدردانی از دست اندرکاران این کتابخانه برایجاد اماکن تفریحی وفرهنگی بیشتربرای کودکان ونوجوانان تاکید ورزید.
رئوفیان گفت که متاسفانه درعرصه یاد گیری وآموزش کودکان باشیوه های مدرن کمترتوجه صورت گرفته است .
وی گفت بزودی سه هزار جلد کتاب دیگر درین کتابخانه به هدف تقویت روند یادگیری وزمینه سازی مطالعه بیشتر برای کودکان افزوده خواهد شد.
درهمین حال خانم محتسب زاده مسول مجله سلام سلام بچه ها ضمن تقدیر از مسولان این کتابخانه چند جلد کتاب ومجله بکتابخانه کودک اهداء نمود.
این نخستین کتابخانه کودک درسطح ولایت هرات است که ایجاد شده است.