خبرهای خارجی

جاپان برای مقابله با تهدیدهای کوریای شمالی سیستم راکتی پاتریوت مستقر می‌کند

جاپان سیستم دفاع هوایی راکتی در مناطق غربی این کشور را به منظور مقابله با تهدیدهای راکتی کوریای شمالی تقویت می‌کند.
سیستم راکتی پاتریوت در جزایر هونشو کوچی در وشیکوکو مستقر خواهد شد.
در صورتی که کوریای شمالی به جزیره گوام راکت فیر کند، این راکت احتمالا از این مناطق در جاپان عبور خواهد کرد.
کوریای شمالی چند روز پیش گفته بود که حمله به گوام را بررسی کرده و طرح آن را در روزهای آینده تکمیل می‌کند.
جزیره گوام در اقیانوس آرام و در جنوب شرق کوریای شمالی واقع است که آمریکا در آن پایگاه نظامی دارد.
جاپان همچنین یک کشتی ضد کشتی به بحیره جاپان می‌فرستد. این ضد کشتی مجهز به سیستم راداری است که توان درگیری راکت‌های بالیستیک را دارد.