اقتصادی

سه پروژه برق رسانی افتتاح شد

سه پروژه بزرگ برق به ارزش ۱۸.۵ میلیون یورو در ولایت کاپیسا امروز با حضور داشت داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجراییه، افتتاح شد.
درمراسم افتتاح این پروژه ها افزون برمردم ومسولان محلی، علی احمد عثمانی وزیر انرژی وآب وانجنیر غالب رئیس عمومی شرکت برشنا اشتراک داشتند.
این سه پروژه بزرگ که شامل خطوط انتقال برق و سب استیشن می شود توسط شرکت مشورتی انتی گریشن تحت نظارت وزارت انرژی و آب در ولایت کاپیسا به پایه اکمال رسیده اند .
این پروژه ها شامل، تمدید لین ۱۱۰KV از بند نغلو کابل تا تپه احمد بیگ در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا ، ساخت سب استیشن ۱۱۰/۲۰KV در تپه احمد بیگ ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا، شبکه های توزیعی برق ۲۰/۰٫۴KV مرحله اول ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا می باشد و مرحله دوم در پلان های اینده تکمیل خواهد شد.با افتتاح این پروژه ها ۱۲۰۰۰ خانواده از انرژی برق بهره‌مند می شوند . که از این میان ۸۰۰۰ خانواده باشنده‌های ولسوالی نجراب و ۴۰۰۰ دیگر باشنده‌های ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا می‌باشند. د افغانستان برشنا شرکت توانسته است تا هم اکنون برای بعضا از مشترکین این والسوالی ها میتر برق توزیع و به زودی میزان مستفید شوندگان این پروژه ها با اخذ میتربیشتر افزایش خواهد یافت.
خط های انتقال ولتاژ برق قوی با درنظر داشت سب ستیشن گلبهار به ظرفیت ۳۲۰ میگاوات و تبه سرخ به ظرفیت ۳۲ میگاوات ولایات پروان ، کاپیسا ، پنجشیر و ولایات شرقی کشور را با منابع وارداتی و منابع آبی کشور وصل میکند.
قابل یاد آوری است که هزینه این پروژه ها ۱۸.۵ میلیون یورو بوده که ۱۵.۵ میلیون آن از سوی کشور فرانسه کمک شده است و ۳ میلیون از سوی دولت افغانستان پرداخت شده است.