خبرهای داخلی

دوصد و سی و پنج غیر نظامی از اسارت طالبان در سرپل رها شدند

دوصد و سی و پنج غیر نظامی دیروز از اسارت طالبان در میرزا ولنگ ولسوالی صیاد سرپل رها شدند.
ذبیح ‌الله امانی، سخنگوی والی سرپل گفت که گروه طالبان دوصد و سی و پنج غیر نظامی را که در اسارت شان در منطقه میرزا ولنگ ولسوالی صیاد قرار داشتند پس از مذاکرات و پا در میانی ریش‌ سفیدان و تلاش والی آن ولایت رها کرده اند.
وی افزود که بیشتر رها شدگان کودکان، زنان و موسفیدان اند.
وی علاوه کرد که بسیاری‌ از افراد ملکی هنوز هم در اسارت مخالفان قرار دارند.
سخنگوی والی سرپل گفت که قرار است امروز عملیات نظامیان افغان برای رهایی سایر افراد ملکی و واپس گیری میرزا ولنگ صیاد از دست مخالفان آغاز شود.
طالبان مسلح با تبانی داعش میرزا ولنگ ولسوالی صیاد سرپل را در چهاردهم اسد اشغال کردند بودند و بیش از پنجاه غیر نظامی را به قتل رساندند که این رویداد از سوی کشورهای خارجی و حکومت و مردم افغانستان تقبیح گردید.
طالبان ادعا کردند که آنان مسوول کشتار افراد ملکی در میرزا ولنگ نیستند.
اما شاهدان عینی از محل گفته اند، کسانی به قتل عام دست زدند که بیرق های سفید رنگ و سیاه رنگ را با خود داشتند.