اقتصادی

ماموران گمرک تاجکستان مانع صادرات میوه تازه افغانستان شدند

ماموران گمرک تاجکستان صادرات میوه تازه افغانستان را از آن کشور به روسیه اجازه ندادند.
شماری از تجار افغان در کندز به خبرنگار محلی گفتند که اخیراً چند موتر میوه تازه آنان پوسیده و از بین رفت.
آنان مدعی شدند که ده ها تن خربوزه را که به کشور های آسیای میانه صادر می نمودند در آن طرف شیرخان بندر توسط ماموران گمرک تاجکستان توقف داده شده و بعد از چند روز تمامی میوه تازه پوسیده و از بین رفت.
مسعود وحدت مدیر عامل اتاق های تجارت ولایت کندز طی مصاحبه یی با رسانه ها ضمن تایید این ادعای تجار افغان افزود که نزدیک به بیست تُن میوه تازه از جمله خربوزه کندز که در چند موتر لاری بارگیری شده بود و قرار بود به تاجکستان و از آنجا به کشور های آسیای میانه صادر شود، ماموران گمرک تاجکستان در آن طرف شیرخان بندر مانع انتقال آن شدند و تمامی میوه از بین رفت.
وی افزود که اگر دولت مرکزی این مشکل را حل نکند، دهقانان و تجار از این ناحیه سخت آسیب خواهند دید.
مسوولان محلی در کندز تا حال در این مورد ابراز نظر نکرده اند و قونسلگری تاجکستان هم که سال های گذشته در کندز قرار داشت و برای همچون مشکلات رسیدگی میکرد، اکنون نسبت نا امنی های یکی دو سال گذشته از این ولایت نقل مکان نموده است.