خبرهای داخلی

میرزا اولنگ صیاد شاهد یک جنایت مشترک ازطالبان و داعش

حادثه اخیر در قریه میرزاولنگ ولسوالی صیاد ولایت سرپل واکنش های را درپی داشته و همه آن را به عنوان یک جنایت علیه بشریت محکوم کرده اند.
صبحگاهان روز یکشنبه ۱۴ اسد قریه میرزا اولنگ ولسوالی صیاد ولایت سرپل شاهد یک فاجعه انسانی بود.
افرادمسلح مخالف که خود را طالب و داعشی معرفی کردند بر این قریه هجوم آوردند و فاجعه خلق کردند . چنان ددمنشانه و غیر انسانی عمل کردند که میتوان آن را یک جنایت هولناک در برابر انسانیت و بشریت تلقی کرد.
مقامات امنیتی درکابل میگویندکه دراین حادثه ۵۳ روستا نشین قتل عام شدند که زنان و اطفال نیز شامل آن است.
درحمله بر قریه میرزا اولنگ ملا عطا الله والی نام نهاد طالبان برای ولایت سرپل ، ملا نادر قوماندان عمومی این گروه درولایت سرپل و شیرمحمدغضنفر قوماندان داعش در سرپل به گونه یی مستقیم نقش داشتند.
قریه میرزا اولنگ اکنون وضعیت آشفته و بحرانی دارد.
واکنش هموطنان ما در برابر رویداد متذکره جدی بوده با آنکه طالبان، داعشی ها واین حمله شان از سوی مردم تقبیح شدند انتقاد های به آدرس دولت نیز وجود دارد . حتا مقامات عالی رتبه حکومتی از واکنش مسوولان در برابر رویداد قریه میرزا اولنگ با نقد و انتقاد سخن میگوید.
حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه میگوید که قبل از وقوع حادثه با سرپرست وزارت دفاع تماس گرفت مگر او از وضعیت منطقه و حساسیت های آن اطلاع نداشت ضمناً با بی میلی وعده همکاری داد او حکومت را به خلا اداری و نهاد های امنیتی به نداشتن پلان و برنامه متهم میکند.
یک عضو شورای ولایتی سرپل میگویدکه دیگر اصلاً باور و اعتمادی به دولت موجود ندارد مردم برای حفاظت جان شان باید خود برنامه ریزی کنند وما برای چنین یک هدف بسیج میشویم .
زینب پیرزا فارغ پوهنتون کابل می گوید: برای من این گونه جنایت ها در ولسوالی ها و شهر های افغانستان نگران کننده و تکان دهنده است من نمیدانم که چرا این وحشی های کوردل، دست به چنین کشتار زده اند آیا میشود به این ها انسان گفت.
او ازمسوولان نهادهای امنیتی میخواهد که تعهد شان را برای حفظ مصونیت وزندگی شهروندان عملی سازند و از شعار به عمل رو آورند عبدالله باشنده بامیان دراین رابطه به خبرنگار آژانس باختر گفت ، آنچه مهم است این است که در میرزا اولنگ سرپل یک جنایت دیگر از سوی طالبان وداعشی ها تکرار شد مگر سوال این است که مردم ما تا چه وقت شاهد تکرار چنین جنایات باشند.
دولت با طالبان با مدارا برخورد میکند مثلا ً درپیام تسلیت رییس جمهور نام طالب گرفته نشده بود تنها درپیام گفته شده بودکه گروه های تروریستی وجنایت کار، عبدالله سوال میکند که حکومت کدام فاجعه را جدی گرفته و عاملان کدام قضیه را مجازات نموده است.