اقتصادی

بهره گیری از نخستین نیروگاه آفتابی تولید برق درهرات

چهارصد کیلووات برق از نیروگاه خورشیدی شهرک صنعتی به شبکه برق هرات وصل شده است.
کار ساخت دستگاه تولید ۲ میگاوات انرژی آفتابی و بادی در ولایت هرات ۸۷% پیش رفته است.
انجنیر علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب از جریان ساخت این دستگاه انرژی آفتابی در شهرک صنعتی هرات دیدار نموده از بخش های مختلف این پارک انرژی بازدید کرد.
این پروژه که نزدیک به ۳٫۵ میلیون دالر امریکایی قیمت دارد یک سال پیش آغاز گردید و تا یک ماه دیگر کامل می شود.
انجنیر علی احمد عثمانی وزیر انرژی وآب هنگام بازدید از این دستگاه تولید برق گفت: بخش خورشیدی این پروژه به پایه اکمال رسیده و هم اکنون ۴۰۰ کیلووات برق به صورت آزمایشی به شبکه برق هرات وصل شده است.
بر بنیاد معلومات مرجع اطلاع رسانی وزارت انرژی و آب ظرفیت این پروژه ۲ میگاوات می باشد و کار ساخت آن ۸۷% به انجام رسیده است.
این پروژه روزانه برای ۴۶ تن زمینه کار را فراهم ساخته است و تا یک ماه دیگر به بهره برداری می رسد.