خبرهای ورزشی

ستانکزی تا سه سال دیگر کاپیتان تیم کریکت افغانستان خواهد بود

اصغر ستانکزي، کاپيتان تيم ملي کرکت افغانستان ميگويد، تا سه سال آينده هم در تيم افغانستان به عنوان کاپيتان خواهد بود و سپس اين کرسي را به بازيکن ديگري واگذار خواهد کرد.
به گفتة ستانکزي، پرورش اندام براي يک بازيکن کريکت کار آساني نيست و علت استعفاي نوروز منگل هم، همين بوده است.
به باور وی بايد تلاشها را براي پيشرفت کريکت در کشور بيشتر از پيش افزايش داد.
اصغر ستانکزي، يکي از بازيکنان با پيشينة کريکت افغانستان است. او در ۷۵ بازيِ ۵۰ دوره یی، ۴۹ بازي ۲۰ دوره یی و ۲۱ بازي برتر درترکیب ملی افغانستان درخشیده است.