خبرهای ورزشی

تیم بسکتبال دختران افغانستان تیم اندونیزیا را شکست داد


تیم بسکتبال دختران پارالمپیک افغانستان در مسابقات بین المللی بسکتبال روی ولچیر، سه پیروزی پی در پی را نصیب شدند.
کبیر خوشبین، مسئول مسابقات پارالمپیک افغانستان گفت که تیم باسکتبال دختران پارالمپیک در بازی سومش اندونیزیا را ۳۸ در مقابل ۸ شکست داد.
این تیم در بازی دوم‌ تیم هند را شکست داده بود.
تیم بسکتبال دختران کشور هفته گذشته به منظور انجام یک رشته مسابقات اندونزیا رفته اند.
به گفتۀ خوشبین ، تیم دختران افغانستان انگیزه بالایی دارند و امیدوار اند دست آوردهای خوبی از این رقابت‌ها داشته باشند.